HIJRAH RASULULLAH KE NEGERI HABASYAH DAN THA’IF

HIJRAH  RASULULLAH  KE NEGERI  HABASYAH DAN THA’IF Makalah Ini Disusun Guna Memenuhi Tugas Kelompok Mata Kuliah Pembelajaran SKI MI/SD Dosen Pengampu: Dra. Siti Johariyah, M.Pd. Disusun Oleh: Nur Khabibah                        (15480036) Aditya Darmawan                 (15480068) Zuhrotus Syarifah                  (15480098) …

Baca selengkapnya