Kehancuran Ashhab al-Qaryah (Penduduk Anthakiyah) setelah Mendustakan Utusan-utusan Nabi Isa AS.

Dalam beberapa versi tafsir, terdapat kisah yang menceritakan dua utusan Nabi Isa as yang disusul utusan ketiga kepada Ashhab al-Qaryah atau penduduk Anthakiyah (Anthiochia) yang disinggung dalam Surat Yaa Siin …

Baca selengkapnya

Kisah Utusan Nabi Isa di Kota Anthakiyah (Antiokhia)

Dalam Surat Yaa Siin tepatnya pada ayat ke 13-30, Nabi Muhammad saw mendapatkan perintah untuk menceritakan sebuah kisah Ashhab al-Qaryah atau sebuah kaum di Kota Anthakiyah (Antiokhia) yang didatangi oleh …

Baca selengkapnya